Investor relations
Disclosures

DOF ASA: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det vises til kunngjøring fra DOF ASA ("Selskapet") 17. november 2022 vedrørende krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling ("EGF") etter allmennaksjeloven § 5-7(2), som skal avholdes for å behandle forslag om å velge nytt styre i Selskapet. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 14. desember 2022 kl. 12:00 som et elektronisk møte. Aksjonærer som ønsker å delta og stemme i EGF må være registrert med en brukerprofil i møteportalen Orgbrain (www.orgbrain.no) eller sende inn fullmakt til Selskapet innen kl. 12:00 den 9. desember 2022. Informasjon om deltakelse og registrering er inkludert i innkallingen vedlagt denne kunngjøringen og også tilgjengelig på selskapets nettside www.dof.com. Ytterligere informasjon om den elektroniske deltakelsen vil bli publisert på selskapets nettside www.dof.com og vil bli distribuert til aksjonærene som fyller ut og returnerer påmeldingsskjemaet. Papirversjon av innkallingen vil sendes per post til de aksjeeierne som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon i VPS Investortjenester. For nærmere informasjon vennligst kontakt: CEO Mons Aase, tel. +47 91 66 10 12 CFO Hilde Drønen, tel. +47 91 66 10 09 Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. With a multi-national workforce of about 3,900 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With 40 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF's core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentina, Canada, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.