Investor relations
Disclosures

DOF ASA - Rekonstruksjon

Styret i DOF ASA har mottatt en epost fra en gruppe aksjonærer (Gruppen) med krav om at det blir innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Rekonstruktøren har varslet at han nå forholder seg til at han innen kl. 11:00 1. februar 2023 må kunne formidle til kreditorene at et tilstrekkelig antall aksjonærer vil stemme for styrets forslag til rekonstruksjon. Dersom det ikke skjer er det styrets forståelse at rekonstruktøren vil be Hordaland tingrett om å innstille rekonstruksjonsprosessen og åpne konkurs i DOF ASA. Gruppen som krever innkalt ekstraordinær generalforsamling, ber blant annet om at valg av nytt styre blir satt på agendaen. Navn på nye styremedlemmer er foreløpig ikke opplyst. Henvendelsen er uklar på flere punkter og styret har bedt om en klargjøring fra forslagsstillerne. Henvendelsen kan imidlertid tolkes som at aksjonærer i Gruppen ikke vil støtte styrets forslag til rekonstruksjon. Forslaget innebærer at dagens aksjonærer vil beholde 3,75 prosent av aksjene i et restrukturert og refinansiert DOF. - Aksjonærene er i sin fulle rett til å kreve valg av nytt styre, men styret forstår ikke hvorfor de skulle avvise styrets forslag til rekonstruksjon. Styret ønsker dialog om veien videre, men gruppen har ved flere anledninger avvist dette og tilbudet om å få mer informasjon slik de flere ganger har bedt om, sier Leif Chr. Salomonsen, styreleder i DOF ASA. Som kjent har styret mottatt verdivurderinger som peker i retning av at DOF ASA er insolvent. Selskapet vil derfor gå konkurs dersom forslaget til rekonstruksjon ikke blir godkjent. Virksomheten i DOF Services AS og dets datterselskaper vil være upåvirket av en konkurs i morselskapet DOF ASA. All operativ virksomhet vil derfor fortsette som før. Det er dagens aksjonærer som vil tape alt ved en konkurs. Selskapets hovedaksjonær som representerer 31,6 prosent av aksjene, har meddelt støtte til styrets forslag. Gruppen som nå krever ekstraordinær generalforsamling, representerer etter det styret forstår ca. 13 prosent av aksjene. De har således ikke nok innflytelse til alene å sende selskapet inn i en konkurs. - Vi er nå inne i en siste avgjørende og kritisk fase av rekonstruksjonen av DOF ASA. Det er veldig viktig at alle aksjonærer som er interessert i å redde sine aksjonærverdier setter seg grundig inn i styrets forslag. Det er et faktum at konsernet har ca. 25 milliarder kroner i gjeld som det, i det alt vesentlige, ikke har vært betalt verken renter eller avdrag på i over to år. Vi er allerede på overtid og trenger en løsning nå, sier Salomonsen. For å ha størst mulig sannsynlighet for at de finansielle kreditorene godtar styrets forslag til restrukturering, er styret avhengig av å kunne dokumentere at forslaget vil oppnå tilstrekkelig støtte fra dagens aksjonærer i DOF ASA. Styret ber derfor alle aksjonærer som støtter forslaget om å gi uttrykk for dette gjennom følgende fremgangsmåte: Aksjonærer bes sende en epost til dof@grette.no, med teksten «Jeg/vi bekrefter med dette at jeg/vi støtter styrets forslag til rekonstruksjonsplan hvor dagens aksjonærer etter rekonstruksjonen vil ha en eierandel i det reorganiserte selskapet på ca. 3,75 %» I eposten bes i tillegg opplyst navn (ev. navn på selskapet aksjene eies gjennom), antall aksjer eid pr. 31. januar 2023 og telefonnummer. Det er viktig at eposten er selskapet i hende innen kl. 11.00, 1. februar 2023. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Styrets leder: Leif Chr. Salomonsen, tel.: +47 992 42 888 With a multi-national workforce of about 3,900 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With 40 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF's core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentina, Canada, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.