Investor relations
Disclosures

Nytt pålydende 20.12.2019

Det vises til melding fra selskapet 19.12.2019. Aksjene i DOF ASA noteres med nytt pålydende fra og med i morgen, 20.12.2019, på Oslo Børs. Ny - Pålydende: NOK 1